Temapromenader

Vissa av mina promenader har ett tema som löper som en röd tråd genom turen. Nedan kan du läsa om dessa. 

Stockholms blodbad -

makt, mod och svikna löften

Illustration av Manuel Krommenacker

Under höstdagarna den 7-9 november 1520 flöt blodet över kullerstenarna i Gamla stans gränder. Ett hundratal människor avrättades, i rangordning. Biskopar, borgare, rådmän, tjänstefolk och även några på måfå utvalda män som befann sig på fel plats. 

Men, vad var det som ledde fram till blodbadet? Hur började allt?

Under vår promenad i de gamla gränderna ska vi får höra mer om personerna som på olika sätt varit med i prologen till blodbadet. Vilka var de, vilken roll hade de i det som hände och hur slutade deras egna liv? Kristina Gyllenstierna som höll den danska armén utanför stadsmurarna med alla medel innan hon med löfte om amnesti till slut kapitulerade. Sten Sture d.y. riksråd och Kristinas man. Jürgen Homut, bödel. Olaus Petri, reformator och vittne till blodbadet. Gustav Trolle, ärkebiskop. Sigbrit Willoms, Kristian IIs rådgivare. Sigbrit, Kristian IIs älskarinna. Gorius Holste, borgmästare i Stockholm - efter blodbadet.

Var det den danske Kristian II som ensam planerade sin väg till den svenska kronan? Var Stockholms blodbad hans verk eller fanns det andra med personliga intressen med i maktkampen? En sak vet vi med säkerhet, Stockholms blodbad blev kulmen på ett svenskt motstånd och maktkampen om Sveriges tron. Några hemska blodiga dagar som förmodligen skrämde livet ur stockholmarna blev starten för det nya Sverige med Gustav Eriksson Vasa som vald kung.

Promenaden är ungefär 1,5 timme lång.

Stockholms Stadshus -

tegel, guld och mosaik

Stockholms Stadshus

”Jag har ingen själ längre, jag lämnade den i det där huset”

Ragnar Östberg om Stadshuset på 1930-talet

Det finns knappast någon annan byggnad som är så starkt förknippad med Stockholm som just vårt Stadshus. I Stockholm tyckte man att skapelsen var ”märklig” då den var klar och ännu idag förundras man över Ragnar Östbergs bygge.   

Inspiration till Stadshuset fick Ragnar Östberg av Stockholms äldsta medeltida historia. Barocken, renässansen och vissa influenser från bland annat Italien och England kan också märkas av. Men, framförallt satte han stort pris på yrkeskicklighet och hantverk. Vilka var de personer som arbetade med bygget?

På såväl utsidan som insidan finns detaljer som är värda sin egen historia. Små finesser för att skapa spänning och sätta igång fantasin. Tegel, glas och mosaik blandades och när man går genom Stadshuset slås man av lekfullheten och kontrasterna. Ljus och mörker, höga rum och låga rum, enkelhet och rika utsmyckningar. Prins Eugen och Einar Forseth finns båda representerade i olika salar, var och en på sitt speciella sätt.

Naturligtvis var vattnet i Mälaren utanför viktigt för Ragnar Östberg och det märks inte minst inne i Blå hallen. Vi kan förstås inte besöka Stadshuset utan att nämna Alfred Nobel. Detta då Nobelfesten i Stadshuset i december satt Stockholm på världskartan. Hur genomför man en fest för 1300 personer med dans i Gyllene salen?

Trädgården utanför planerades om flera gånger, som så mycket annat med Stadshuset. Till slut blev det en ganska låg trädgård, nästan i vattenlinjen för att knyta ihop vattnet och staden. I trädgården finner vi delar av den gamla Riddarholmsbron från 1700-talet och verk av konstnärer och bildhuggare såsom Carl Eldh, bröderna Sandberg och Christian Eriksson.

Under vår promenad kommer vi att titta närmare på trädgården, utsidan av Stadshuset och se de salar som är öppna inomhus. Entré till Stadshuset ingår. Promenaden är ungefär 1,5 kilometer lång och av de 2 timmar vi ägnar Stadshuset, tillbringar vi halva tiden utomhus respektive utomhus. Givetvis med hänsyn till väder och vind.

Ibland stänger Stadshuset med väldigt kort varsel. Skulle detta hända återbetalas pengarna eller om så önskas, erbjuds ni ett nytt datum. Då antalet besökare är begränsade i Stadshuset och de olika salarna tar vi med oss en extra portion tålamod och hänsyn, om lite väntetid skulle uppstå.

Mötesplats är vid eken på Borgargården, ingång från Hantverkargatan.

Teaterpromenad -

lejon, dans och en rebell

Kungliga Dramatiska Teatern

"Hela världen är en scen"

William Shakespeare

Den välkända repliken kommer från pjäsen ”Som ni behagar” av William Shakespeare och är kanske helt sann? Pjäsen hade svensk premiär på Nya Teatern (senare Svenska Teatern) på Blasieholmen 1884.

Under denna promenad ska vi göra några utvalda nedslag i Stockholms teaterliv. Dessvärre är de flesta gamla teatrar försvunna. Antingen genom eldsvådor eller av människohand. Vi ska dock försöka att återuppleva ett svunnet Stockholm och frammana bilden av några teatrar med deras magiska innehåll. Vi tar hjälp av bilder, foton och kartor.

Mycket tidigt i vår historia har dramer framförts av människor på olika sätt. Berättarkonsten har funnits så länge människan existerat och kunnat kommunicera. Men, det är på 1500-talet som teater i den form som känns bekant för den moderna människan tar fart i Stockholm. 

Gustav Vasa använde sig av skådespel i undervisningssyfte för att lära sina båda söner Erik och Johan latin och tyska. Praktfulla kröningar, bröllop och andra festligheter gjorde det möjligt att genom skådespel imponera och visa upp den svenska stormakten. Vandrande teatersällskap kom från kontinenten för att uppträda men talade språk som gemene man inte förstod. Detta gjorde att teatrar som finns kvar idag, Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teatern grundades.

I Gamla stan fanns kaffehusen med ett brokigt nöjesliv och på Slottsbacken tornade Bollhusen upp sig. I närheten bodde dåtidens skådespelare och sångare med stjärnstatus. Naturligtvis ska vi höra mer om Gustav III - vår alldeles egen ”teaterkung”, drottning Kristinas lejon och palatset Makalös som gjordes om till teater.

Vi börjar vår promenad i Gamla stan, går förbi platser där teatrar funnits och finns. Vi avslutar vid Hedvig Eleonora kyrka där rebellen Anders Lindebergs grav finns. Vem var han?

Är hela världen en scen, som William Shakespeare skrev? Om inte, hoppas jag ändå att vi efter denna promenad är överens om att vi alla behöver kultur och teater i olika former. För att förstå vår historia, nutid och för att lära inför framtiden.

Vi möts utanför Riddarhuset vid Riddarhustorget. Promenaden är drygt 2, 2 kilometer och tar cirka  2,5 timmar.